TOTEUTUS

keksimologo

Keksimölle 2010 asetettu toiminnan kohdennus, toteutustapa ja toimintamalli sisältää seuraavia toimintoja

Nämä alkuperäisen toteusmallin sisällöt on tarkasteltava nyt 2015 uudelleen ja täsmennettävä samalla toiminta-ajatus, käytännön toimet ja mitä kuluvan vuoden 2015 aikana tullaan tekemään sekä tavoitteellinen toimintamalli aina 2020 saakka. Toteusmallia ja tehtäviä on tarkasteltava vuositasolla samalla täsmentäen toimintaa resurssien mukaiseksi.

PÄÄMÄÄRÄ: Keksimöstä luodaan keksimisen edistämiseen sitoutunut yhteisö

 • Luottamus, osaaminen/osalliset, kattavuus, palvelualttius
 • Yhteisölle jatkuvat toimintamuodot, jotka lähtevät yksittäisten keksijöiden/ keksintöjen tarpeista
 • Yhteisöä hallinnoimaan oikeushenkilö (yhdistys, säätiö)

Yhteisölle ns. yhteisösopimus

 • Muodostaa luottamuksellisuuden ja mahdollistaa keskustelut
 • Esikuvana Piilaakson keskustelukerhot ja Yhdysvaltojen Security and Exchange Commission / patenttilainsäädännön (first-to-invent v. first-to-file) mahdollistamat keskustelut keksinnöistä
 • Kevyt NDA osana yhteisösopimusta, 12 kk, exit-perusteet
 • 12 kk jälkeen velvollisuus mainita keksijä (kompensoiminen ei-oikeudellisesti sitovana moraalisääntönä)

YHTEISÖÖN OSALLISET

 • Virtuaalisia toimitusjohtajia
 • Keksintöjen jalostamisen osaajia
 • Patentti-insinöörejä
 • Liiketoimintasuunnitelman tekijöitä
 • Tuotekehitysosaajia
 • Markkinointi, pr, lobbaus, myynti
 • Uusyritysosaajia
 • Rahoituksen osaajia
 • Teollisia osaajia
 • Akateemisia osaajia
 • Valtiovallan edustus
 • Vakuutus-rahoitus
 • Muita palveluntarjoajia

YHTEISÖN STRATEGIA

 • Missio: Vapautetaan keksijät keksimään eli tekemään sitä, mitä osaavat parhaiten
 • Visio: Itse itsensä rahoittava yhteisö; ideoita ja elinvoimaa ruokkivan voittavan kehän luominen
 • Tavoite: (kumulatiivinen lukumäärä keksintöjä/liiketoimintamalleja yhteisön edistettävänä)
  • 5 kpl (30.6.2010 mennessä)
  • 15 kpl (31.12.2010)
  • 45 kpl (30.6.2011)
  • 105 kpl (31.12.2011)

KEKSINNÖN PROSESSI – KAKSI LINJAA

 

KEKSINTÖNÄ

 • SUODATUS
 • VASTAANOTTO, DOKUMENTOINTI
 • SUODATUS
 • ESITTELY
 • JATKOJALOSTUS
 • PATENTOINTI
 • KONSEPTOINTI
  • PROOF-OF-CONCEPT

LIIKETOIMINTANA

 • SUODATUS
 • VASTAANOTTO, MAHDOLLISUUDET, CASET
 • LIIKETOIMINNAN KONSEPTOINTI
 • KONTAKTIT, JATKOJALOSTUS, PILOTTICASET, SUODATUS
 • SIIRTO YRITYKSEEN

TAVOITELTAVAT TOIMINTAMUODOT

 • Ideoiden vastaanotto / idea/arvioryhmä
 • Seulonta / päätösryhmä
 • Jatkoseulonta ja dokumentointi ammattilaisen kanssa
 • Kontaktointi yhteisön toimesta (mahdolliset hyödyntäjät / uudet jäsenet)
 • Esitystilaisuus /match-making
  • 1. koko yhteisön ja 2. kohtaamistilaisuudet
 • Jatkoseulonta/työstö ja rahoitukset ammattilaisen kanssa
 • Liiketoiminnan työstö ammattilaisen kanssa
 • Proof-of-concept /sandbox / testbed / todentaminen
 • Päätökset yhteisön myöntämästä rahoituksesta erikseen
 • Yrityksen perustaminen / lisensiointi / myyminen

 Copyright 2015 Keksimö ry


 

Vastaa