EROT MUIHIN

keksimologo

MITÄ LISÄÄ NYKYISIIN TOIMIJOIHIN?

 

Nykyisiä toimijoita

  • Tekes
  • Keksintösäätiö
  • SITRA
  • TE-keskukset
  • Finnvera
  • Keksijöiden tuki ry
  • Sijoittajat/sijoittajayhteisöt
  • Ei rahoitusta keksimiseen, keksijän ”oman alan” työhön
  • Rahoitus kohdentuu liiketoimintaan, sen muodostamiseen ja  etenkin kasvavaan liiketoimintaan, johon olemassaoleva tai poikkeustapauksessa perusteilla oleva yritys hakee rahoitusta tavoitteena esimerkiksi innovaation (ei keksinnön/invention) kaupallistaminen
  • Nykyisin  ei ole suomalaista tuki-/rahoituslähdettä, joka suoraan kohdentaisi toiminnallisen tukensa ja/tai rahoituksen  keksinnöllisiin ideoihin ja keksintöihin (invention/keksintö), tai niiden tuottamiseen ja sovellusten toteutukseen (poislukien kansainvälisesti mahdollinen joukkorahoitus, kuten Kickstarter)

 


Keksimö

  • Itse itsensä rahoittava malli: kaikki toiminta tähtää siihen, että idean/keksintö rahoittaa jalostuessaan ansainnaksi ja liiketoiminnaksi  itse itsensä (ei niin, että se olisi julkisen tuen varassa)
  • Painopiste on yksittäisissä keksinnöissä, jopa keksijöissä ja innovaatioketjun aivan alussa (inspiration to invention)
  • Yhteisösopimus mahdollistaa luottamukselliset keskustelut yhteisön piirissä (keksijöitä, hyödyntäjiä, rahoittajia, konsultteja)
    • Nopeuttaa ja parantaa ideoiden jalostamista
  • Sijainnista riippumaton
  • Ei kata ainoastaan patentoitavia ideoita, mukana myös esim. ohjelmistot ja liiketoimintamallit

Keksijöiden koostaminen yhteistyöhön keskenään,

  • Uudenlaisia ratkaisuja työstäviä keksijätiimejä  (jopa keksijätallit mahdollisia)
  • Mahdollistavana tekijänä yhteisösopimus ja taloudelliset insentiivit

Yhteisöllinen osallistuminen ja osallisuus

  • Ei kenenkään yksinomainen kenttä -> mahdollistaa laajan ja avoimen osallistujakunnan -> kannustaa edistämään kokonaisuutta
  • Palveluntuotannon korvaukset voidaan muodostaa osallisuudeksi -> kannustaa edistämään kokonaisuutta, vähentää alkuvaiheen rahoitustarvetta
  • Mentorointi

 


Copyright 2015 Keksimö ry


 

Vastaa