KEKSIMÖSTÄ

keksimologo

HUOM! Yhdistys ei ole rekisterissä ja toiminta on muutoinkin toistaiseksi harrastuspohjainen, ainoastaan tämän nettisivuston ja tätä tukevan Facebook sivun varassa.

Tavoitteenamme on vapauttaa keksijät keksimään ja luoda elinvoimainen yhteisö viemään keksintöjä ketterästi yrityksiin ja tuotteistamiseen.

Keksimö on uudenlainen, edistyksellinen ja uudistuva luovuuden kehto, jonka erityispiirteitä ovat:

  • Jäsentensä oma yhteisö, jota mikään yksittäinen taho ei kontrolloi
  • Yhteisösopimus, joka mahdollistaa jäsentensä väliset luottamukselliset keskustelut keksinnöistä ja niiden kaupallistamisista
  • Kannustamme jäseniämme tietotaidollisen tuen lisäksi myös kaupallisesti edistämään toistensa ideoita
  • Palveluntuottajille strukturoitu orastavan vaiheen success-fee, joka vähentää alkuvaiheen rahoitustarvetta ja innostaa palveluntuottajat tavoittelemaan idean kaupallistamista

Keksimön verkostoyhteisössä on jo nyt paljon keksijöitä, hyödyntäjiä, rahoittajia ja erilaisia palveluntuottajia sekä muita hyvin monenlaisia taustoja omaavia ihmisiä. Otamme ilomielin joukkoomme lisää innokkaita osaajia edistämään ideoiden ja keksintöjen kansallista ja kansainvälistä jalkauttamista.

 


 

Keksimön jäseninä toimii idearikkaita aktivisteja, jotka edistävät keksintöjen kaupallistumista ja keksijöiden verkostoitumista.

Keksimön puitteissa ja yhteisösopimuksen suojaamana esille tuoduille keksinnöille haetaan hyödyntäviä ja rahoittavia tahoja.


  • Olemme arvioineet keksintöjä luottamuksellisesti ja antaneet palautetta. Tilaisuuksiin on kutsuttu kaupallistamisen ja keksinnön alan osaajia. Keksijälle annetaan salassapitositoumus.

  • Muuta lupausta kuin välitön palautteen antaminen ei ole, mutta ajoittain keksijä saattaa saada hyviä kontakteja, jotka auttavat kaupallistamisen edistämisessä.

Keksimö toimii vapaaehtoisten toimijoiden ja innokkaiden ihmisten puolueettomana toimintaympäristönä, jonne pääseminen on vaivatonta. Keksimössä saa vertaistukea kaikille ideoille, inventioille ja innovaatioille.


  • Haluamme tukea keksintöjen kaupallistamisessa, mutta vapaaehtoisen työvoiman löytäminen on vaikeaa ja keksijöiden oma osaaminen on usein hyvin suppeata.

  • Parhaita tuloksia olemme saaneet palautekeskusteluista.


Keksimö Facebook:ssa: LINKKI

Julkaisu käyttäjältä Keksimö.

Tervetuloa jäseneksi!

Jäsentemme omat esittelyt löytyvät linkistä ihmiset.


 Copyright 2015 Keksimö


1 thought on “KEKSIMÖSTÄ

Vastaa