Aihearkisto: Uncategorized

5 YRITTÄJÄN TEESIÄ

IDEAT INNOVAATIOKSI – KAUPALLISTAMISEN 5 TEESIÄ

Ei Business Plan ja taulukkolaskentaan upotetut talouslaskelmat ole mikään itseisarvo, ei edes ensisijainen tehtää uuden idean kaupallistamisessa ja suunnittelussa, vaan…

1. SUURELLA SYDÄMELLÄ – OMAKSUTULLA TEHTÄVÄLLÄ

Tunnista asian ydin ja selkeästi artikuloi se sydämellä ja perimmäisellä tarkoituksella. Haluatpa kutsua sitä näkemykseksi, tunteeksi, tarkoitukseksi tai kutsumukseksi, kerro hyvin selkeästi; miksi bisneksessä? – Mikä on tähtäimessä oleva isompi tavoite?

2. TOIMIVALLA TIIMILLÄ – INHIMILLISELLÄ OTTEELLA

Tiimi ja sen yhteishenki on tärkeämpi kuin mikään ajatus tai suunnitelma. Kolmena painopistealueena pitää olla; ihmiset, ihmisten seuraamana oleminen ja sitten ihmiset.

3. ÄLYKKÄILLÄ AJATUKSILLA – HALLITULLA KEHITYKSELLÄ

Ajattele suuria, aloita pienestä – skaalaa tai epäonnistu nopeasti. Per Lederhausen neuvo; aseta oikein ensimmäinen ”start small” virstanpylväs. Välietappi liittyy yleensä näkymään, miten ihmisten haluaa ostaa tai ainakin kokeilla tuotetta ja palvelua.

4. TÄSMÄTYILLÄ MARKKINOILLA – PARHAALLA RATKAISULLA

Keskity tarkasti kohdennettuun, määriteltyyn ja rajattuun, spesifiseen markkina-alueen alalohkoon tai tiettyyn kysyntään. Ainakin aloita ajattelemalla missä voit mahdollisesti olla paras. Tämä strategia on lähes aina tehokkaampi kuin olla vain yksi toimija massiivisilla ja monimuotoisilla markkinoilla.

5. YMMÄRRETYLLÄ ANSAINNALLA – REALISTISELLA SUUNNITELMALLA

Ymmärrä ansaintamallisi. Se, miten saatte rahaa on tärkeämpää kuin ammattimaisesti muotoiltu Excel-taulukkosivusto osoittamaan taloustietous, jota on yksinkertaisesti liian vaikeaa ennustaa näin varhaisessa vaiheessa muutenkin. Ymmärrä perusteelliset keinot, joilla voit ansaita rahaa – onko se liiketoiminta, mainonta, tilaukset, jne?


 

TAHTOTILA – TAVOITTEET – TIETÄMYS – TARPEET – SISU


Ansaintamalli – Keksinnön kaupallistaminen

 

cropped-WP_20141103_11_37_56_Pro.jpg

Keksinnön kaupallistaminen ja esimerkiksi ratkaisuiden myynti mahdolliselle hyödyntäjälle edellyttää vähintään konseptikuvauksen keksinnön hyödyntämisestä.

Tämä konseptikuvaus sisältää kuvauksen keksinnöstä ja sen hyödyntämisestä. Hyödyntäjä edellyttää yleisesti myös ansaintamallin kuvauksen, kuten mahdolliset sijoittaja-rahoittajatkin.

Kyseinen tulevan liiketoiminnan kuvaus tulee olla aluksi tiivistetty ja selkeä, varsinainen  LIIKETOIMINTASUUNNITELMA siihen liittyvine laskelmineen on raskas toteuttaa.

Kun keksinnöstä on muodostettu käytännön sovellus ja kuvattu sen hyödyntämistä käytäntöön, on selvitettävä TOIMINTAMALLI, joka luo ansaintaa (vrt. liiketoimintamalli).

Keksinnön sovellusssuunnitelma, soveltamiskuvaus ja esitettävä ansainnan malli helpottaa huomattavasti lisenssimyyntiä esimerkiksi olemassa olevaan yritykseen, kun keksinnön luoma ansaintapotentiaali  on esitetty omana liiketoimintanaan.

Tämän liiketoiminnallistamiskonseptin perusteella on helpompi määrittää myös erilaisia ansainnan mahdollisuuksia, jopa varsinaisen YRITYSTOIMINNAN malli.

Oma malli kannattaa tuottaa 2-5 henkilön tiimityönä, jossa useita eri toiminta-aloja omaavat KOKENEET osaajat tuottavat sisällön oman osaamisalansa näkökulmasta. TIIMI voi koostua esimerkiksi;  Keksijä, Teknologia-asiantuntija, Markkinointiosaaja  ja Yrittäjä + VALMENTAJA/OHJAAJA.

Oheisessa dokumentissa on kuvattu mallintaminen ns, Business Model Generation -menettelyn pohjalta.


Copyright 2015 Keksimö


 

Keksintö ja innovaatio – Ideasta ansaintaan

Big_Ideas

Keksintö ja innovaatio

Usein sotketaan käsitteet (linkit Wikipediaan);

 

Keksintö on olemassa olevan ongelman tai tarpeen uusi tai yllättävä ratkaisu joka on sovellettavissa käytäntöön; esine, prosessi tai tekniikka ja usein keksintö perustuu jo olemassa olevan tekniikan uudenlaiseen soveltamiseen. Keksintö ei useinkaan ole käytännön sovellus vaan esimerkiksi ratkaisuidea jonkin pulman ratkaisemiseksi. Keksinnöstä syntyy soveltamisen ja jatkojalostamisen tuloksena valmistettavissa oleva tuote (esim. tuotekehitysprosessi ja tuotteistus).

Innovaatio eli uudennos on jokin uusi tai olennaisesti parannettu, taloudellisesti hyödyllinen tuote, prosessi, palvelu tai keksintö (keksinnön arvoa luova sovellus). Innovaatio voidaan ymmärtää ideana, käytäntönä tai esineenä, jota yksilöt pitävät uutena. Innovaatio luo/tuo huomattavaa arvoa hyödyntäjälleen ja sille on olemassa luonnollinen tarve.

Esimerkki

Hyvä esimerkki keksinnöstä, joka ei syntyhetkenä ollut vielä innovaatio on LASKUVARJO. Se keksittiin n.100v ennen lentämisen yleistymistä, joten sille ei ollut heti käyttöä. Kun lentäminen yleistyi, tarvittiin pelastautumiskeino onnettomuustilanteissa. Tällöin laskuvarjolle tuli tarve, se toi arvoa hyödyntäjälleen ja siitä syntyi innovaatio  — 100 vuotta keksimisen jälkeen.

Aiheeseen liittyviä näkökulmia..

 

Keksimö on keksinnöllisyyttä edistävä yhteisö ja keksintöjen jalkauttaja.

JALKAUTTAMISMALLI


AUDITOINTI

  • Keksinnöt auditoidaan ja niiden merkitys, toteutettavuus ja kaupallinen potentiaali arvioidaan

KONSEPTOINTI

  • Potentiaaliltaan ja toteutettavuudeltaan riittävän houkuttelevat keksinnöt konseptoidaan esiteltävään ja myytävään muotoon.

KAUPALLISTAMINEN

  • Konseptoidut keksinnöt kaupallistetaan esittelemällä ja myymällä ne hyödyntäville kumppaneille.

 


Copyright 2015 Keksimö