Keksintö ja innovaatio – Ideasta ansaintaan

Big_Ideas

Keksintö ja innovaatio

Usein sotketaan käsitteet (linkit Wikipediaan);

 

Keksintö on olemassa olevan ongelman tai tarpeen uusi tai yllättävä ratkaisu joka on sovellettavissa käytäntöön; esine, prosessi tai tekniikka ja usein keksintö perustuu jo olemassa olevan tekniikan uudenlaiseen soveltamiseen. Keksintö ei useinkaan ole käytännön sovellus vaan esimerkiksi ratkaisuidea jonkin pulman ratkaisemiseksi. Keksinnöstä syntyy soveltamisen ja jatkojalostamisen tuloksena valmistettavissa oleva tuote (esim. tuotekehitysprosessi ja tuotteistus).

Innovaatio eli uudennos on jokin uusi tai olennaisesti parannettu, taloudellisesti hyödyllinen tuote, prosessi, palvelu tai keksintö (keksinnön arvoa luova sovellus). Innovaatio voidaan ymmärtää ideana, käytäntönä tai esineenä, jota yksilöt pitävät uutena. Innovaatio luo/tuo huomattavaa arvoa hyödyntäjälleen ja sille on olemassa luonnollinen tarve.

Esimerkki

Hyvä esimerkki keksinnöstä, joka ei syntyhetkenä ollut vielä innovaatio on LASKUVARJO. Se keksittiin n.100v ennen lentämisen yleistymistä, joten sille ei ollut heti käyttöä. Kun lentäminen yleistyi, tarvittiin pelastautumiskeino onnettomuustilanteissa. Tällöin laskuvarjolle tuli tarve, se toi arvoa hyödyntäjälleen ja siitä syntyi innovaatio  — 100 vuotta keksimisen jälkeen.

Aiheeseen liittyviä näkökulmia..

 

Vastaa