Ansaintamalli – Keksinnön kaupallistaminen

 

cropped-WP_20141103_11_37_56_Pro.jpg

Keksinnön kaupallistaminen ja esimerkiksi ratkaisuiden myynti mahdolliselle hyödyntäjälle edellyttää vähintään konseptikuvauksen keksinnön hyödyntämisestä.

Tämä konseptikuvaus sisältää kuvauksen keksinnöstä ja sen hyödyntämisestä. Hyödyntäjä edellyttää yleisesti myös ansaintamallin kuvauksen, kuten mahdolliset sijoittaja-rahoittajatkin.

Kyseinen tulevan liiketoiminnan kuvaus tulee olla aluksi tiivistetty ja selkeä, varsinainen  LIIKETOIMINTASUUNNITELMA siihen liittyvine laskelmineen on raskas toteuttaa.

Kun keksinnöstä on muodostettu käytännön sovellus ja kuvattu sen hyödyntämistä käytäntöön, on selvitettävä TOIMINTAMALLI, joka luo ansaintaa (vrt. liiketoimintamalli).

Keksinnön sovellusssuunnitelma, soveltamiskuvaus ja esitettävä ansainnan malli helpottaa huomattavasti lisenssimyyntiä esimerkiksi olemassa olevaan yritykseen, kun keksinnön luoma ansaintapotentiaali  on esitetty omana liiketoimintanaan.

Tämän liiketoiminnallistamiskonseptin perusteella on helpompi määrittää myös erilaisia ansainnan mahdollisuuksia, jopa varsinaisen YRITYSTOIMINNAN malli.

Oma malli kannattaa tuottaa 2-5 henkilön tiimityönä, jossa useita eri toiminta-aloja omaavat KOKENEET osaajat tuottavat sisällön oman osaamisalansa näkökulmasta. TIIMI voi koostua esimerkiksi;  Keksijä, Teknologia-asiantuntija, Markkinointiosaaja  ja Yrittäjä + VALMENTAJA/OHJAAJA.

Oheisessa dokumentissa on kuvattu mallintaminen ns, Business Model Generation -menettelyn pohjalta.


Copyright 2015 Keksimö


 

Vastaa