TARVE

keksimologo

HUOM! Yhdistys ei ole rekisterissä ja toiminta on muutoinkin harrastuspohjainen, ainoastaan tämän nettisivuston ja tätä tukevan Facebook sivun varassa.

 

Nykyisellään keksijät ohjataan, jopa ”pakoitetaan” yrittäjiksi;

 • Mitään julkista, eikä muutakaan rahoitusta varsinaiselle keksijän työlle, keksimiselle ei ole
 • Rahoitusta on saanut joihinkin kustannuksiin ja ulkoisiin hankintoihin, mutta vaan osaan
 • Mikäli keksijä haluaa hakea keksintönsä edistämiseen rahoitusta, on hänen perustettava yritys, joka voi hakea rahoitusta
 • Käytännössä keksijä joutuu keksimisen jälkeen suunnittelemaan eri liiketoimintamalleja, markkinoimaan, myymään, tekemään proof-of-concepteja yms. varsinaiseen liiketoimintaan ja sen kehittämiseen liittyvää suunnittelutyötä
 • Keksijä joutuu tekemään itse muuta kuin mitä osaa parhaiten, keksimistä

On tarve edesauttaa käytännön prosessia keksinnön hyödyntämiseksi ja tästä hyötyvät

 • Keksijä
 • Hyödyntäjä
 • Palvelutuottajat
 • Yhteiskunta

Lähtökohdan tulee olla ns. ruohonjuuritasolla, eli yksittäisten keksintöjen edistämisessä

 • Kansallisia innovaatiostrategioita ei välttämättä tarvita lisää
 • Edesauttaa yksilöitä keksimään (lisää ideoita)

Elinvoimaisen yhteisön tuomat edut keksijäyksilöille ja yhteisön resurssien tehokas hyödyntäminen

 • Ansaintaa keksimisestä
 • Yhteisön palvelut tehokkaasti yksilön käyttöön (ei tehdä samaa asiaa kahteen kertaan)
 • Yhteistoiminnallisuus ja yhteistyö
 • Hyödyntämättömien keksintöjen sovittaminen olemassa oleviin/uusiin liiketoimintoihin
 • Hyväksyttyjen keksinnön järjestelmällinen edistäminen

Yhteisöstä löytyvien yksilöiden ideat mahdollistavat keksintöjen toteuttamisen ja kaupallistamiseen

 • Keksinnön on usein voitettava esteitä tai sitä voidaan vahvistaa muilla keksinnöillä/ideoilla
 • Esteet voidaan usein myös hyödyntää / kääntää voitoksi
 • Yhteisö mahdollistaa yksilöiden tapaamisen ja näiden välisen luottamuksellisen keskustelun
 • Yhteisösopimus varmistaa keksijän etuoikeuden keksintöönsä, kuitenkin riittävän kevyesti

Copyright 2015 Keksimö


 

 

Vastaa