TOTEUTUS

keksimologo

HUOM! Yhdistys ei ole rekisterissä ja toiminta on muutoinkin harrastuspohjainen, ainoastaan tämän nettisivuston ja tätä tukevan Facebook sivun varassa.

 

Keksimölle 2010 asetettu toiminnan kohdennus, toteutustapa ja toimintamalli sisältää seuraavia toimintoja

Nämä alkuperäisen toteusmallin sisällöt on tarkasteltava nyt 2015 uudelleen ja täsmennettävä samalla toiminta-ajatus, käytännön toimet ja mitä kuluvan vuoden 2015 aikana tullaan tekemään sekä tavoitteellinen toimintamalli aina 2020 saakka. Toteusmallia ja tehtäviä on tarkasteltava vuositasolla samalla täsmentäen toimintaa resurssien mukaiseksi.

PÄÄMÄÄRÄ: Keksimöstä luodaan keksimisen edistämiseen sitoutunut yhteisö

 • Luottamus, osaaminen/osalliset, kattavuus, palvelualttius
 • Yhteisölle jatkuvat toimintamuodot, jotka lähtevät yksittäisten keksijöiden/ keksintöjen tarpeista
 • Yhteisöä hallinnoimaan oikeushenkilö (yhdistys, säätiö)

Yhteisölle ns. yhteisösopimus

 • Muodostaa luottamuksellisuuden ja mahdollistaa keskustelut
 • Esikuvana Piilaakson keskustelukerhot ja Yhdysvaltojen Security and Exchange Commission / patenttilainsäädännön (first-to-invent v. first-to-file) mahdollistamat keskustelut keksinnöistä
 • Kevyt NDA osana yhteisösopimusta, 12 kk, exit-perusteet
 • 12 kk jälkeen velvollisuus mainita keksijä (kompensoiminen ei-oikeudellisesti sitovana moraalisääntönä)

YHTEISÖÖN OSALLISET

 • Virtuaalisia toimitusjohtajia
 • Keksintöjen jalostamisen osaajia
 • Patentti-insinöörejä
 • Liiketoimintasuunnitelman tekijöitä
 • Tuotekehitysosaajia
 • Markkinointi, pr, lobbaus, myynti
 • Uusyritysosaajia
 • Rahoituksen osaajia
 • Teollisia osaajia
 • Akateemisia osaajia
 • Valtiovallan edustus
 • Vakuutus-rahoitus
 • Muita palveluntarjoajia

YHTEISÖN STRATEGIA

 • Missio: Vapautetaan keksijät keksimään eli tekemään sitä, mitä osaavat parhaiten
 • Visio: Itse itsensä rahoittava yhteisö; ideoita ja elinvoimaa ruokkivan voittavan kehän luominen
 • Tavoite: (kumulatiivinen lukumäärä keksintöjä/liiketoimintamalleja yhteisön edistettävänä)
  • 5 kpl (30.6.2010 mennessä)
  • 15 kpl (31.12.2010)
  • 45 kpl (30.6.2011)
  • 105 kpl (31.12.2011)

KEKSINNÖN PROSESSI – KAKSI LINJAA

 

KEKSINTÖNÄ

 • SUODATUS
 • VASTAANOTTO, DOKUMENTOINTI
 • SUODATUS
 • ESITTELY
 • JATKOJALOSTUS
 • PATENTOINTI
 • KONSEPTOINTI
  • PROOF-OF-CONCEPT

LIIKETOIMINTANA

 • SUODATUS
 • VASTAANOTTO, MAHDOLLISUUDET, CASET
 • LIIKETOIMINNAN KONSEPTOINTI
 • KONTAKTIT, JATKOJALOSTUS, PILOTTICASET, SUODATUS
 • SIIRTO YRITYKSEEN

TAVOITELTAVAT TOIMINTAMUODOT

 • Ideoiden vastaanotto / idea/arvioryhmä
 • Seulonta / päätösryhmä
 • Jatkoseulonta ja dokumentointi ammattilaisen kanssa
 • Kontaktointi yhteisön toimesta (mahdolliset hyödyntäjät / uudet jäsenet)
 • Esitystilaisuus /match-making
  • 1. koko yhteisön ja 2. kohtaamistilaisuudet
 • Jatkoseulonta/työstö ja rahoitukset ammattilaisen kanssa
 • Liiketoiminnan työstö ammattilaisen kanssa
 • Proof-of-concept /sandbox / testbed / todentaminen
 • Päätökset yhteisön myöntämästä rahoituksesta erikseen
 • Yrityksen perustaminen / lisensiointi / myyminen

 Copyright 2015 Keksimö


 

Vastaa