EROT MUIHIN

keksimologo

HUOM! Yhdistys ei ole rekisterissä ja toiminta on muutoinkin harrastuspohjainen, ainoastaan tämän nettisivuston ja tätä tukevan Facebook sivun varassa.

 

MITÄ LISÄÄ NYKYISIIN TOIMIJOIHIN?

Nykyisiä toimijoita

 • Tekes
 • Keksintösäätiö
 • SITRA
 • TE-keskukset
 • Finnvera
 • Keksijöiden tuki ry
 • Sijoittajat/sijoittajayhteisöt
 • Ei rahoitusta keksimiseen, keksijän ”oman alan” työhön
 • Rahoitus kohdentuu liiketoimintaan, sen muodostamiseen ja  etenkin kasvavaan liiketoimintaan, johon olemassaoleva tai poikkeustapauksessa perusteilla oleva yritys hakee rahoitusta tavoitteena esimerkiksi innovaation (ei keksinnön/invention) kaupallistaminen
 • Nykyisin  ei ole suomalaista tuki-/rahoituslähdettä, joka suoraan kohdentaisi toiminnallisen tukensa ja/tai rahoituksen  keksinnöllisiin ideoihin ja keksintöihin (invention/keksintö), tai niiden tuottamiseen ja sovellusten toteutukseen (poislukien kansainvälisesti mahdollinen joukkorahoitus, kuten Kickstarter)

 


Keksimö

 • Itse itsensä rahoittava malli: kaikki toiminta tähtää siihen, että idean/keksintö rahoittaa jalostuessaan ansainnaksi ja liiketoiminnaksi  itse itsensä (ei niin, että se olisi julkisen tuen varassa)
 • Painopiste on yksittäisissä keksinnöissä, jopa keksijöissä ja innovaatioketjun aivan alussa (inspiration to invention)
 • Yhteisösopimus mahdollistaa luottamukselliset keskustelut yhteisön piirissä (keksijöitä, hyödyntäjiä, rahoittajia, konsultteja)
  • Nopeuttaa ja parantaa ideoiden jalostamista
 • Sijainnista riippumaton
 • Ei kata ainoastaan patentoitavia ideoita, mukana myös esim. ohjelmistot ja liiketoimintamallit

Keksijöiden koostaminen yhteistyöhön keskenään,

 • Uudenlaisia ratkaisuja työstäviä keksijätiimejä  (jopa keksijätallit mahdollisia)
 • Mahdollistavana tekijänä yhteisösopimus ja taloudelliset insentiivit

Yhteisöllinen osallistuminen ja osallisuus

 • Ei kenenkään yksinomainen kenttä -> mahdollistaa laajan ja avoimen osallistujakunnan -> kannustaa edistämään kokonaisuutta
 • Palveluntuotannon korvaukset voidaan muodostaa osallisuudeksi -> kannustaa edistämään kokonaisuutta, vähentää alkuvaiheen rahoitustarvetta
 • Mentorointi

 


Copyright 2015 Keksimö


 

Vastaa